CÔNG TY LUẬT TNHH GLOBAL SURPLUS- GSP
danh mục dich vụ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0908 005 554
CSKH 01
0986544477
CSKH 02
0908005554

Gói Dịch Vụ Đầu Tư Trọn Gói

Giấy phép đầu tư

Mục đích Nhằm quản lý việc đầu tư
Thể loại Giấy chứng nhận
Ngành nào cần 00Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam.
Nơi nộp hồ sơ
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với những dự án sau:
  • Đầu tư ngoài Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu chế xuất và Khu kinh tế.
  • Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu chế xuất và Khu kinh tế ở những địa phương chưa thành lập Ban quản lý.
 • Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu chế xuất và Khu kinh tế, đối với những dự án sau:
  • Đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu chế xuất và Khu kinh tế.
  • Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu chế xuất và Khu kinh tế.
Lệ phí và Thời hạn Chưa quy định rõ
Các hồ sơ cần khi đăng ký Hồ sơ đăng ký đầu tư:

 

 • Đối với dự án đầu tư trong nước:
  • Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng VN và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
  • Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng VN và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:
 1. Tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 2. Mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 3. Vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án;
 4. Nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường;
 5. Kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có).
 • Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài:
 1. Văn bản đăng ký đầu tư theo mẫu;
 2. Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư ( do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
 • Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng VN trở lên và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:
 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);
 2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
 4. Giải trình kinh tế – kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;
 5. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:
 1. Giải trình điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng;
 2. Và tất cả các hồ sơ nêu trên cho từng trường hợp cụ thế.
Trình tự thủ tục Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất;
Thời hạn trả lời hồ sơ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
Cơ quan thanh, kiểm tra
 1. Sở Kế hoạch và đầu tư
 2. Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao …
Hình thức xử phạt vi phạm Quy định tại Nghị đinh số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Các văn bản luật liên quan
Luật Đầu tư, ngày 29 tháng 11 năm 2005
Nghị Định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Thông tin bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

 

 • Tên, địa chỉ của nhà đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; nhu cầu diện tích đất sử dụng;
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 • Tổng vốn đầu tư;
 • Thời hạn thực hiện dự án;
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư;
 • Xác nhận các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có).

 

Mọi thông tin chi tiết về gói dịch vụ vui lòng liên hệ:

Công ty  Luật TNHH GLOBAL SURPLUS

Địa Chỉ: Số 137/9 Đường 59, P.14, Q.Gò Vấp, TP HCM

Điện Thoại: (84-28)6 295 7936

Hotline: 0986 544 477

Website: www.ort.com.vn ; Email: Consutancy@ort.com.vn 

 

fanpage facebook

Quyết định thành lập Ban tư vấn và hỗ trợ Pháp Lý VAC Thuộc Chi nhánh Phía Nam- Hội Làm Vườn Việt Nam

Quyết định thành lập Ban tư vấn và hỗ trợ Pháp Lý VAC Thuộc Chi nhánh Phía Nam- Hội Làm Vườn Việt Nam

Cấp mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) miễn phí từ 21/5/2022

Cấp mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) miễn phí từ 21/5/2022
Sản Phẩm Dược Liệu Sản phẩm về gấc Dịch Vụ Tư Vấn Nông Nghiệp Dịch Vụ Vận Tải Chợ Rau Củ Qủa