CÔNG TY LUẬT TNHH GLOBAL SURPLUS- GSP
danh mục dich vụ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0908 005 554
CSKH 01
0986544477
CSKH 02
0908005554

Cấp mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) miễn phí từ 21/5/2022

Cấp mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) miễn phí là nội dung tại Công văn 552/VP-KT ngày 19/05/2022 về dừng bán mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Cụ thể, Văn phòng Bộ Công thương thông báo dừng bán mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho các thương nhân xuất khẩu hàng hóa từ 21/5/2022, chuyển sang cấp mẫu C/O cho các thương nhân không thu tiền.

Ngoài ra, còn yêu cầu các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức kiểm kê chốt số liệu đến hết ngày 20/5/2022 về: số mẫu C/O đã bán, số mẫu C/O còn tồn, số tiền thu được, số tiền chưa nộp về Văn phòng Bộ Công thương và lập báo cáo gửi về Văn phòng Bộ.

- Nộp toàn bộ số tiền đã bán mẫu C/O về Văn phòng Bộ Công thương trước ngày 31/5/2022.

- Do việc thuê in mẫu C/O vẫn tiến hành cho đến khi điện tử hóa C/O, do vậy các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu phải có biện pháp quản lý cấp phát để hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí mẫu C/O.

- Thông báo đến các thương nhân xuất khẩu hàng hóa biết và thực hiện dừng bán mẫu C/O như trên.

fanpage facebook

Quyết định thành lập Ban tư vấn và hỗ trợ Pháp Lý VAC Thuộc Chi nhánh Phía Nam- Hội Làm Vườn Việt Nam

Quyết định thành lập Ban tư vấn và hỗ trợ Pháp Lý VAC Thuộc Chi nhánh Phía Nam- Hội Làm Vườn Việt Nam

Cấp mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) miễn phí từ 21/5/2022

Cấp mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) miễn phí từ 21/5/2022
Sản Phẩm Dược Liệu Sản phẩm về gấc Dịch Vụ Tư Vấn Nông Nghiệp Dịch Vụ Vận Tải Chợ Rau Củ Qủa