CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TOÀN CẦU SURPLUS
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0908 005 554
CSKH 01
0938702006
CSKH 02
0908005554

Chính sách kiểm toán, lao động - tiền lương có hiệu lực từ 9/2016

Lĩnh vực

Tên văn bản

Ngày bắt đầu có hiệu lực

Kiểm toán

Quyết định 03/2016/QÐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.

11/9/2016

Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

15/9/2016

Lao động - tiền lương

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP.

01/9/2016

Nghị quyết 132/2016/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ cho công, viên chức và người lao động được giao thêm nhiệm vụ quản lý học sinh ăn, ở bán trú tại trường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

01/9/2016

Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

15/9/2016

Nguồn: thuvienphapluat.vn

bài viết khác
fanpage facebook
Sản Phẩm Dược Liệu Sản phẩm về gấc Dịch Vụ Tư Vấn Nông Nghiệp Dịch Vụ Vận Tải Chợ Rau Củ Qủa